Reiben mit Hochleistungsreibahlen - CNC Kurs & Ausbildung

Moduł 10 - Kurs i szkolenie CNC

Rozwiercanie przy użyciu wysokowydajnych rozwiertaków

Szkolenie to rozpoczyna się od podstaw i terminów związanych z rozwiercaniem, a także od działania rozwiertaka. Następnie przedstawimy konstrukcje, formy skrawania i obecnie stosowane systemy optymalnego chłodzenia wewnętrznego rozwiertaków dla danego zastosowania. Omówiono rozwiertaki z nacięciem czołowym, rozwiertaki z wymiennymi krawędziami tnącymi, rozwiertaki jedno- i wieloostrzowe, systemy wymiennych głowic rozwiertaków, a także konstrukcje specjalne. Jeśli chodzi o stosowane materiały skrawające, szczególną uwagę zwraca się na rozwiercanie z użyciem materiału Cermet na materiałach stalowych i żeliwnych.

Również tutaj omówiono wszystkie problemy, które mogą wystąpić podczas rozwiercania, oraz odpowiednie środki zaradcze. Wyjaśniono, w którym momencie obróbki otworów precyzyjnych rozwiercanie daje przewagę ekonomiczną nad wytaczaniem dokładnym. Jakie wartości powierzchni można uzyskać? Przedstawiono również przypadki obróbki betonu. Omówiono również regenerację i ponowne przygotowanie rozwiertaków.  W celu zapewnienia wysokiej współosiowości tych narzędzi zaleca się stosowanie odpowiednich oprawek.

Twoja korzyść:

Stworzysz dla siebie wartościową bazę.

Czas trwania: 8 godzin

Liczba uczestników
min. 5, maks. 15 uczestników

Grupa docelowa:

- Operatorzy maszyn CNC
- Operatorzy maszyn CNC, ustawiacze maszyn CNC
- Pracownicy AV, programiści CNC
- Zakup narzędzi
- Pracownicy w ustawieniach wstępnych narzędzi
   i zarządzanie narzędziami
- Praktykanci w zakresie cięcia metali

Kontakt

Łukasz Wiśniewski, Technical Director / Prokurent

Łukasz Wiśniewski
Technical Director / Prokurent

T: +48 603 088 628
lwisniewski@tcm-international.com