Tool Management zorientowany na technologię

Ekonomiczna wartość dodana i zrównoważony rozwój z myślą o naszych Klientach.

TOOL MANAGEMENT made by TCM International.

Zorientowany technologicznie Tool Management gwarantuje naszym Klientom przewagę technologiczną. Korzyść ta wynika z jednej strony z interakcji polegającej na ciągłej optymalizacji procesów i kompetentnego wsparcia ze strony naszych Tool Expertów, z drugiej strony z wykorzystania najlepszych narzędzi dostępnych obecnie na świecie.

TCM, jako niezależny od producentów narzędzi, partner technologiczny, jest zawsze na bieżąco z międzynarodowymi trendami i innowacjami. Dzięki temu ma także dostęp do wszystkich producentów narzędzi, których produkty, rozwiązania i innowacje są dostępne na całym świecie. 

TCM oferuje modułowy Model Usług oparty na 6 Poziomach. Zastosowanie najwyższej jakości narzędzi w połączeniu z efektywna ich regeneracją oraz systemową, ustandaryzowaną optymalizacją, gwarantuje Klientom TCM trwałą, ekonomiczną wartość dodaną.

System TCM TOOL MANAGAMENT umożliwia nam skalowanie usług w zależności od potrzeb naszych Klientów.

 

6 Poziomów Modelu Usług TCM Tool Management

Nasze kompetencje

Czy jesteś zainteresowany uzyskaniem przewagi technologicznej nad swoją konkurencją? Jeśli tak, skontaktuj się z nami.

Telefon:  +48 693 060 015
E-Mail: polska@tcm-international.com

Korzyści dzięki wdrożeniu TCM TOOL MANAGEMENT

  • Dopasowane rozwiązania dzięki analizie TCM Tool Management
  • Gwarantowane, mierzalne oszczędności
  • Mniej administracji -  jedna osoba kontaktowa
  • Niezależność od producentów narzędzi zapewniająca innowacyjność
  • Brak zamrożonego kapitału związanego z kosztami magazynowania
  • Model biznesowy zorientowany na produktywność
  • Stabline procesy dzięki wieloletniemu doświadczeniu
  • Zwiększenie konkurencyjności

Tool Management Poziom 6

Jako najwyższy etap rozwoju systemu TOOL MANAGEMENT, w celu skoncentrowania się na zwiększeniu wydajności i produktywności, TCM International wprowadził na rynek poziom Poziom 6.

Oprócz klasycznej analizy kosztów narzędzi, Poziom 6 obejmuje również innowacyjne koncepcje obróbki, które są zintegrowane z odpowiednim modelem biznesowym.

Dzięki temu TCM gwarantuje Klientom korzyść w postaci zmniejszenia kosztów narzędziowych, z drugiej strony oferuje wzrost produktywności w zdefiniowanym wymiarze w trakcie trwania współpracy.

Decydującym aspektem staje się przy tym fakt, iż wymiar zwiększenia produktywności kilkakrotnie przekracza możliwe do osiągnięcia oszczędności w obszarze kosztów narzędziowych. Integracja z opracowanym przez TCM systemem SAP Tool Management COCKPIT pozwala na efektywną kontrolę i optymalizację procesów.

Długofalowe i trwałe optymalizacje zapewniają Klientom TCM zwiększenie konkurencyjności, tym samym są znaczącym wkładem w ich sukces gospodarczy.

Poziom 6 systemu TCM Tool Management oferuje:

Gwarantowane oszczędności

Ciągły wzrost produktywności

Mierzalne wyniki
 

Zwiększenie konkurencyjności