Nasze wartości

W historii TCM stale rozwijała się i rozwija nadal kultura korporacyjna, która opiera się na bardzo silnym fundamencie klasycznych wartości międzyludzkich, trwałych i mających pozytywny wpływ na nasze wspólne działania. Więź, szacunek i troska to podstawowe wartości w TCM, dzięki którym łatwiej jest umieścić wartości firmy w centrum codziennych działań.


Aspekty te determinują nasze działania, nasz sposób myślenia i są siłą napędową do przywództwa technologicznego i inteligentnego tworzenia wartości.

Chcemy to osiągnąć poprzez:

  • niezależne działania
  • podejście zorientowane na sytuację i klienta
  • zaangażowanie w innowację
  • zorganizowane, metodyczno-analityczne procedury

Dzisiejszy cyfrowy świat łączy firmy i jednostki w ramach organizacji. Fachowe i kreatywne myślenie z koncentracją na przyszłości prowadzi nas i pomaga nam tworzyć to, czego potrzebuje rynek. Zmianę postrzegamy jako szansę na stanie się jeszcze lepszym. W ramach długotrwałej współpracy partnerskiej, wspólnie z naszymi Klientami chcemy pracować nad inteligentnymi rozwiązaniami na przyszłość w sposób zorientowany na tworzenie wartości dodanej,