Badania i Rozwój

Wiedza poparta dowiadczeniem. Optymalizacja poprzez badania, rozwój i innowacje.

AEC (Application Engineering Center) to centrum badawczo-rozwojowe przeznaczone obróbce skrawaniem. Tutaj, w ścisłej współpracy z instytutami badawczymi, uniwersytetami i firmami partnerskimi, opracowywane są innowacyjne rozwiązania i metody obróbki skrawaniem dla procesów obróbki skrawaniem, wdrażane następnie u Klientów TCM. Jako część TEZ (Centrum Technologii i Rozwoju) znajduje się w Stainz, które jest również główną siedzibą TCM International.

Czy jesteś zainteresowany uzyskaniem przewagi technologicznej nad swoją konkurencją? Jeśli tak, skontaktuj się z nami.

Telefon:  +48 693 060 015
E-Mail: polska@tcm-international.com

Maksymalne korzyści wynikające z innowacji

W trakcie badań wykorzystywana jest najnowsza wiedza naukowa. Pozwala to na optymalizację i ciąły rozwój procesów Tool Mangement. Działania te zapewniają maksymalizację korzyści dla klientów TCM, szczególnie na poziomie Tool Management Poziom 6..

© Lunghammer - TU Graz

Politechnika w Graz i TCM od dawna ze sobą współracują. Wraz z mianowaniem mnie na stanowisko dyrektora Instytutu Technologii Wytwarzania (IFT) jesienią 2013 r. i powołaniem prof. Rudolfa Pichlera do tego samego instytutu w 2015 r. jako dyrektora smartfactory@tugraz, współpraca ta uległa zaciśnieniu pod wieloma względami. TCM jest partnerem w projektach badawczych w zakresie obróbki skrawaniem i narzędzi, bierze udział w projekcie „Materiały i produkcja w lotnictwie”, którą profesor Sergio Amancio prowadzi od 2018 r. I jest „ostatnim, ale nie mniej ważnym”, członkiem organizacji smartfactory@tugraz. Ponadto TCM jest zaangażowany w projekt „Produkty i produkcja dla przyszłości”, w skrócie Pro2Future. TCM jest międzynarodowym liderem w dziedzinie technologii obróbki skrawaniem i Tool Management. Idąc z duchem czasu coraz bardziej koncentruje się na „cyfryzacji” megatrendów i aktywnie uczestniczy w  „Optymalizacji procesu” całego łańcucha wartości produktów. Dzisiejszym wymogiem technologii obróbki skrawaniem jest wysoki poziom profesjonalizmu, który jest dziś pożądany bardziej niż kiedykolwiek we wszystkich sektorach przemysłu. Jestem głęboko przekonany, że wysoki „poziom precyzji” we wszystkich obszarach firmy jest głównym czynnikiem sukcesu gospodarczego i trwałego rozwoju firmy. Z tego wywodzi się nasza misja,  którą przedstawiłem już podczas inauguracyjnego wykładu i która również ukształtowała sukces współpracy w ostatnich latach. „Precyzja zapewnia nam przyszłość”.

 

Prof. Dr. Franz Haas

 

© FhA_Mikes

Wieloletnia i owocna współpraca między Instytutem Fraunhofer i TCM International z biegiem czasu przerodziła się w partnerskie relacje. TCM zaufał Fraunhoferowi w różnych projektach związanych z rozwojem, czy to wyboru systemu ERP dla całej grupy, czy zadań specjalnych, takich jak opracowanie unikalnej koncepcji szlifowania, która została sprzedana znanemu międzynarodowemu koncernowi. Jako instytut Fraunhofer jesteśmy dumni, że towarzyszymy firmie TCM od sprzedawcy narzędzi, poprzez firmę, która opracowywała Tool Management we wszystkich znanych formach, po najwyższej klasy partnera technologicznego w branży produkcyjnej. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem pomóc w kształtowaniu procesu strategii TCM 2018 - ścieżki do cyfrowej transformacji - jako jeden z zewnętrznych ekspertów w Przemyśle 4.0. Moim zdaniem TCM jest liderem, jeżeli chodzi o zapewnienie Klientom decydującej przewagi konkurencyjnej w przyszłości.

Univ Prof. Dr.-Ing. DI Prof. e.h. Dr. h.c. Wilfried Sihn,
GF Fraunhofer Austria