Moduł 4 - Kurs i szkolenie CNC

Materiały do cięcia

Po przeglądzie materiałów skrawających w obróbce skrawaniem i historii ich rozwoju od początków takich jak "WIDIA" do diamentu CVD, wyjaśniono budowę, właściwości, obszary zastosowań, warunki użytkowania, zalety i wady węglika spiekanego, cermetu, ceramiki skrawającej, sześciennego azotku boru, polikryształu, monokryształu i diamentu CVD. Pytania zostały wyjaśnione: Jakie wymagania stawiane są obecnie materiałom do cięcia? W jakim kierunku zmierza rozwój? W jaki sposób można w krótkim czasie wdrożyć najnowszą wiedzę w codziennej pracy? Jak wybrać właściwy materiał skrawający dla danego przypadku obróbki i materiału?

Twoja korzyść:

Stworzysz dla siebie wartościową bazę.

Czas trwania: 8 godzin

Liczba uczestników
min. 5, maks. 15 uczestników

Grupa docelowa:

- Operatorzy maszyn CNC
- Operatorzy maszyn CNC, ustawiacze maszyn CNC
- Pracownicy AV, programiści CNC
- Zakup narzędzi
- Pracownicy w ustawieniach wstępnych narzędzi
   i zarządzanie narzędziami
- Praktykanci w zakresie cięcia metali

Kontakt

Łukasz Wiśniewski, Technical Director / Prokurent

Łukasz Wiśniewski
Technical Director / Prokurent

T: +48 603 088 628
lwisniewski@tcm-international.com