Zarządzanie danymi podstawowymi narzędzi

Z punktu widzenia wdrożenia digitalizacji ważne jest przeanalizowanie istniejących struktur danych podstawowych narzędzi i ich przeprojektowanie, mające na celu zapewnienie spójnego przepływu informacji w organizacji. Połączenie poszczególnych obszarów i działów stanowi strategiczny cel w zakresie innowacji, co zwiększa konkurencyjność i sukces przedsiębiorstwa.

 

Podstawą efektywnych procesów - od zakupu, poprzez planowanie i programowanie, aż po produkcję CNC- jest wdrożenie spójnego systemu danych podstawowych narzędzi w organizacji.

Dobra baza danych - co dla Was oznacza?

Dane podstawowe często tworzone są w wielu różnych działach i programach, zapisywane na różnych nośnikach danych. Oznacza to, że struktura informacji nie jest jednolita, co utrudnia komunikację między systemami. Rezultatem są nieproduktywne procesy.

 

Nasze rozwiązanie - Tooltracer!

Dane podstawowe (master data) narzędzi z różnych źródeł mogą być zarządzane w sposób spójny. Takie dane są wykorzystywane w procesach wytwórczych oraz w powiązanych systemach IT. Poprzez odpowiednio zarządzany proces, tworzony jest „Golden record”, jednolity i zweryfikowany zestaw danych narzędziowych - składający się z danych geometrycznych, handlowych i istotnych dla aplikacji wspomagających m.in. programowanie, symulację, zaopatrzenie i administrację zgodnie z duchem Industry 4.0.

Odwiedź naszą nową stronę!

www.tooltracer.com

 

 

Quality Gate

Aby mieć pewność, że dane są również gotowe do wdrożenia w środowisku produkcyjnym, nasi eksperci sprawdzają parametry geometryczne każdego narzędzia i przyznają znak jakości TCM. 

Wysokiej jakości dane podstawowe

Zarządzanie danymi podstawowymi aż do złotego rekordu.

Jesteś zainteresowany? Zapytaj o 30-dniową wersję testową!

JAK WAŻNE SĄ DLA CIEBIE SPÓJNE DANE?

Dobre dane odgrywają znaczącą rolę w sukcesie przedsiębiorstwa.

Każdy, kto chce zwiększyć wydajność swojej firmy, musi potrafić zarządzać danymi. Źle połączone, zduplikowane, niedokładne lub niepoprawne rekordy danych kosztują firmę czas i pieniądze. Raport TCM  „Jak ważne są dla Ciebie spójne dane?“ wskaże Tobie pierwsze kroki do osiągnięcia wysokiej jakości danych podstawowych narzędzi.

 

01 CYFRYZACJA PROCESÓW W PRZEMYŚLE       

02 DZIŚ SPÓJNE DANE SĄ KONIECZNYM OBOWIĄZKIEM

03 JEDEN OBRAZ JEST WART WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC SŁÓW

04 DOSTĘP DO SPÓJNYCH DANYCH JAKO PRIORYTET

05 CYFRYZACJA WYMAGA LIDERA