Projekty Unijne

NAZWA PROJEKTU: KOMPUTEROWO WSPOMAGANA ZINDYWIDUALIZOWANA TECHNOLOGIA REGENERACJI I REPROFILACJI NARZĘDZI SPECJALNYCH

Celem projektu jest opracowanie technologii regeneracji 3D oraz reprofilacji przeciągaczy płaskich oraz listew i rolek walcujących z jednego zamocowania i w jednym procesie technologicznym,
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
Wartość projektu: 9 923 508,09 zł
Wkład funduszy europejskich: 9 923 508,09 zł